LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ กับ มทร.ล้านนา ลำปาง‏

  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา พร้  โพสวันที่ 28 กรกฏาคม 2558

   อ่าน 203 ครั้ง

 • มธ.ศูนย์ลำปาง จัดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม‏

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จัดงานสร้างส  โพสวันที่ 7 กรกฏาคม 2558

   อ่าน 279 ครั้ง

 • มทร.ล้านนา ลำปาง สัมมนาเชิงปฏิบัติ TQF เข้ม! พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน

  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า ๑๕ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร รวมเป็น ๒ หลักส  โพสวันที่ 30 มิถุนายน 2558

   อ่าน 245 ครั้ง

 • มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาไทย สาขาสังคม สาขาการท่องเที่ยวและ  โพสวันที่ 26 มิถุนายน 2558

   อ่าน 219 ครั้ง

 • มทร.ล้านนา จับมือสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ลงนามความร่วมมือทางการบริการวิชาการ‏

  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการบริการวิชาการ  โพสวันที่ 11 มิถุนายน 2558

   อ่าน 180 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 141 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย