LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนาลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559

  อาจารย์วัลจิลีน จันทร  โพสวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

   อ่าน 119 ครั้ง

 • มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษารอบสุดท้าย ๒๕ มี.ค-๙ พ.ค. ๕๙ นี้

  (เนื้อหาข่าว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ๔ ปี ปริญญาตรี (เทียบโอน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และภาคพิเศษ สอบถ  โพสวันที่ 23 มีนาคม 2559

   อ่าน 143 ครั้ง

 • มธ. ศูนย์ลำปางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ความคิด (Mind map)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยหมวดการเจ้าหน้าที่ กองบริหารศูนย์ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ความคิด (Mind map) เมื่อวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 3210 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้  โพสวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

   อ่าน 156 ครั้ง

 • SCG มอบ “ทุนการเรียนการสอนดี จากพี่เสือ” ให้บุตรสื่อมวลชน ในจังหวัดลำปาง

  บริษัทปูนซิเมนต์ ลำปาง จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่เป็นบุตรของ สื่อมวลชน พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ฯ และโรงเรียนรอบๆพื้นที่โรงงานปูนซิเมนต์ ลำปาง อาทิ โรงเรียนต่างๆในอำเภอแจ้ห่ม และโรงเรียนในอำเภอเมืองบางพ  โพสวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

   อ่าน 427 ครั้ง

 • นักศึกษา มสด.ศูนย์ฯ ลำปางได้รับรางวัลการแข่งขัน “Thailand Duck Cooking Challenge 2016”

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการแข่งขัน การปรุงอาหารจากเป็ดชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ณ ลานกิจกรรม เซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

  ในครั้ง  โพสวันที่ 19 มกราคม 2559

   อ่าน 230 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 142 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย