LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • ละอออุทิศ ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2556

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล เป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทางโรงเรี  โพสวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 433 ครั้ง

 • แนะนำตัว...ผอ.รร.ลำปางกัลยาณี

  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ชื่อ นายธรณินทร์ เมฆศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) 2. วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ร.ม.รัฐศาส  โพสวันที่ 11 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 695 ครั้ง

 • มสด.ศูนย์ลำปางรับวุฒิบัตรการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

  วันที่ 27 เมษายน 2556 อาจารย์ มุกเหรียญ สีตลานุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รับมอบประกาศเกียรติบัตร จากนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เม  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 422 ครั้ง

 • ลำปางกัลยาณีบุกทำ MOU ด้านการศึกษาถึงถิ่นแดนมังกร

  โรงเรียนลำปางกัลยาณีนำโดย นายธรณินทร์ เมฆศิริ พร้อมด้วย นายอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี , พ.ต.ท.ณฐพนธ์ มานพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี , นางมุกดา ท้วมเสม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยา  โพสวันที่ 6 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 636 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 144 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]