LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • ท.เมืองเขลางค์นคร ส่งเสริมให้ความู้ด้านภาษา

  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมเป็นเกียรติ ตามโครงการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นองค์กา  โพสวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 318 ครั้ง

 • บุญวาทย์ ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่

  ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานในงานสานสัมพันธ์ สถาบันบุญวาทย์ หรือปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน มีการแสดงต้อนรับจากรุ่นพี่ โดยกิจกรรมนี้เป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่ ประจำปีก  โพสวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 467 ครั้ง

 • ละอออุทิศ ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2556

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล เป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทางโรงเรี  โพสวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 330 ครั้ง

 • แนะนำตัว...ผอ.รร.ลำปางกัลยาณี

  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ชื่อ นายธรณินทร์ เมฆศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) 2. วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ร.ม.รัฐศาส  โพสวันที่ 11 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 564 ครั้ง

 • มสด.ศูนย์ลำปางรับวุฒิบัตรการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

  วันที่ 27 เมษายน 2556 อาจารย์ มุกเหรียญ สีตลานุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รับมอบประกาศเกียรติบัตร จากนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เม  โพสวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 318 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 141 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย