LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • ปฐมนิเทศ ละอออุทิศ ลำปาง ปฐมนิเทศน์

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพร แพทย์รัตน์เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรม มีการชี้แจงความเป็นมาของโรงเรียน และชี้แจงระ  โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2556

   อ่าน 710 ครั้ง

 • มร.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ได้รับการเชิญอบรมการให้บริการให้กับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา

  “อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์” ได้รับเชิญจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน แคชเชียร์ รปภ. แม่บ้าน ของเซ็นทรัล ลำปาง ในหัวข้อ บริการอย่างไรจึงจะให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 11.0  โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2556

   อ่าน 538 ครั้ง

 • ท.นครลำปาง รับมอบ สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน

  "ดร.กิตติภูมิ นามวงค์" นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน จากนายอดุลย์ บุษยาสกุล และคุ้มเตวะดา ก่อนจะส่งมอบให้กับ นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักศึกษา เทศบาลนครลำปาง ให้นำไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเ  โพสวันที่ 4 มิถุนายน 2556

   อ่าน 609 ครั้ง

 • โครงการพัฒนาบุคลากรเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในจังหวัดลำปางเพื่อให้ได้ทราบถึงเทคนิคการนำเสนอธรรมะ โดยมี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา อ.เบญจมาศ พานิชพันธ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๗๕๐รูป ณ อาคารบุญชูตรีทอง  โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 456 ครั้ง

 • มสด. ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสภาเกษตรแห่งชาติจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กระบวนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมการบรรยายพ  โพสวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 511 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 144 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย