LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • นักเรียนลำปางกัลยาณีอบรมป้องกันการถูกล่อลวง

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีกว่า 100 คน เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โดยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทั้งนี้ นักเรีย  โพสวันที่ 17 มิถุนายน 2556

   อ่าน 362 ครั้ง

 • เลือดน้ำเงิน-ขาวร่วมใจ น้อมระลึกพระคุณครู

  โรงเรียนลำปางกัลยาณีมุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ต่อครู จึงได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีนำโดยประธานนักเรียนและคณะ พร้อมใ  โพสวันที่ 15 มิถุนายน 2556

   อ่าน 490 ครั้ง

 • ลำปางกัลยาณีจัดเสวนา สื่อกับการศึกษาไทย

  วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำโดย นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องเรียนขงจื่อ เนื่องในกิจกรรมเสวนาเรื่อง “สื่อมวลชนกับก  โพสวันที่ 15 มิถุนายน 2556

   อ่าน 475 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ มอบ 304 ทุน รวมกว่า 2.3 ล้านบาท สร้างโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนและคนแม่เมาะ

  กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษา กฟผ.ห่วงใย พ่อแม่อุ่นใจ ประจำปี 2556 รวม 304 ทุน แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนาย  โพสวันที่ 12 มิถุนายน 2556

   อ่าน 545 ครั้ง

 • นักเรียน ล.ก.คว้ารางวัล บรรยายธรรมระดับชาติ

  นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2556 การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ตามที  โพสวันที่ 12 มิถุนายน 2556

   อ่าน 625 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 142 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย