LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • ทม.เขลางค์นคร ร่วมกับ มร.ลำปาง ส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นครมอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาล  โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2556

   อ่าน 385 ครั้ง

 • ร.ร. เทศบาล 6 เชียงราย ศึกษาดูงาน บุญวาทย์ จ.ลำปาง

  ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนการสอน งานปกครอง งานแนะแนว และการเตร  โพสวันที่ 18 มิถุนายน 2556

   อ่าน 427 ครั้ง

 • นักเรียนลำปางกัลยาณีอบรมป้องกันการถูกล่อลวง

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีกว่า 100 คน เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โดยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทั้งนี้ นักเรีย  โพสวันที่ 17 มิถุนายน 2556

   อ่าน 431 ครั้ง

 • เลือดน้ำเงิน-ขาวร่วมใจ น้อมระลึกพระคุณครู

  โรงเรียนลำปางกัลยาณีมุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ต่อครู จึงได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีนำโดยประธานนักเรียนและคณะ พร้อมใ  โพสวันที่ 14 มิถุนายน 2556

   อ่าน 584 ครั้ง

 • ลำปางกัลยาณีจัดเสวนา สื่อกับการศึกษาไทย

  วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำโดย นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องเรียนขงจื่อ เนื่องในกิจกรรมเสวนาเรื่อง “สื่อมวลชนกับก  โพสวันที่ 14 มิถุนายน 2556

   อ่าน 565 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 144 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย