LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • กัลยาณีรวมพลัง To Be Number One 2556

  ด้วยงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ To Be Number One ให้กับนักเรียนแกนนำจำนวนกว่า 120 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปาง  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 416 ครั้ง

 • ลูกสน อบรมแกนนำ YC

  เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดการอบรมโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 จำนวน 80 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการให้คำที่  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 303 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดเขียนเรียงความ “ความประทับใจ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน”

  นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความประทับใจ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม  โพสวันที่ 21 สิงหาคม 2556

   อ่าน 595 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการแข่งขันวิชาการนักเรียนเครือข่ายลิกไนต์ 1 สู่การแข่งขันระดับภาค

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โพสวันที่ 21 สิงหาคม 2556

   อ่าน 292 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปาง ร่วมยินดีโรงเรียนพระราชทาน

  นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้รับรางวัลในระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 โดย นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(  โพสวันที่ 14 สิงหาคม 2556

   อ่าน 361 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 142 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย