LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • นักเรียน ลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ญี่ปุ่น – ไทย

  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณีพร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่ ให้แก่นักเรียนและ  โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2556

   อ่าน 553 ครั้ง

 • “วิถีทางสร้างปัญญา” สัปดาห์ห้องสมุดลำปางกัลยาณี

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้อันนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ในการนี้ ได้มอบหมายครูห้องสมุดจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่  โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2556

   อ่าน 760 ครั้ง

 • กัลยาณีรวมพลัง To Be Number One 2556

  ด้วยงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ To Be Number One ให้กับนักเรียนแกนนำจำนวนกว่า 120 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปาง  โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2556

   อ่าน 528 ครั้ง

 • ลูกสน อบรมแกนนำ YC

  เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดการอบรมโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 จำนวน 80 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการให้คำที่  โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2556

   อ่าน 377 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดเขียนเรียงความ “ความประทับใจ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน”

  นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความประทับใจ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม  โพสวันที่ 21 สิงหาคม 2556

   อ่าน 701 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 144 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย