LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • Mobile Unit One Tablet per child

  สพป.ลำปาง เขต ๒ ได้จัดทำโครงการ Mobile Unit One Tablet per child ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ โครงการนี้จ  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 282 ครั้ง

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

  สพป.ลำปาง เขต ๒ จัดอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๒ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันแล  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 290 ครั้ง

 • นักเรียน ลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ญี่ปุ่น – ไทย

  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณีพร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่ ให้แก่นักเรียนและ  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 430 ครั้ง

 • “วิถีทางสร้างปัญญา” สัปดาห์ห้องสมุดลำปางกัลยาณี

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้อันนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ในการนี้ ได้มอบหมายครูห้องสมุดจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 579 ครั้ง

 • กัลยาณีรวมพลัง To Be Number One 2556

  ด้วยงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ To Be Number One ให้กับนักเรียนแกนนำจำนวนกว่า 120 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปาง  โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2556

   อ่าน 403 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 141 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย