LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สพป.ลำปาง เขต ๒ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๒ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผ  โพสวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

   อ่าน 275 ครั้ง

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการสนามสอบ NT ชั้น ป.๓

  นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้น ป.๓ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อกำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรีย  โพสวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

   อ่าน 282 ครั้ง

 • ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ลำพูน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ  โพสวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

   อ่าน 327 ครั้ง

 • โรงเรียน ท.7 (ศิรินาวิน) รับมอบประกาศเกียรติคุณ

  นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประการศเกียรติคุณ ให้กับ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเรียน โดยประกาศนโยบายเป็น "โรงเรียนป  โพสวันที่ 30 มกราคม 2557

   อ่าน 271 ครั้ง

 • ๕ ภาคี ผนึกกำลังสร้างสรรค์ลำปางกัลยาณี

  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดงานสวัสดีปีใหม่องค์กรเพื่อการศึกษาลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณ ๕ ภาคี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่า และคณะกรรมการที่ปรึกษ  โพสวันที่ 23 มกราคม 2557

   อ่าน 400 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 141 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย