LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ มอบทุนครอบครัวเด็กนักเรียนขาดแคลน

  นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานมอบทุนอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวเด็กขาดแคลน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้นักเรียนในสังกัด อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๒ อำเภอเสริมงาม ณ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา และอำเ  โพสวันที่ 13 มีนาคม 2557

   อ่าน 398 ครั้ง

 • กฟผ. แม่เมาะ หนุนศักยภาพเยาวชนในเวที “แม่เมาะวิทยาก้าวไกล การศึกษาไทย สู่อาเซียน”

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ “Maemoh Academic Day แม่เมาะวิทยาก้าวไกล การศึกษาไทย สู่อาเซียน” ประจำปีการศึก  โพสวันที่ 7 มีนาคม 2557

   อ่าน 538 ครั้ง

 • มอบเกียรติคุณบัตร สพป.อ่อนหวาน

  สพป.ลำปาง เขต ๒ มอบประกาศเกียรติคุณ โครงการ สพป.อ่อนหวาน ตามนโยบายกระรวงสาธารณสุข ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕๑ โรงเรียน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๒ โดยมีนายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.  โพสวันที่ 3 มีนาคม 2557

   อ่าน 346 ครั้ง

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สพป.ลำปาง เขต ๒ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๒ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผ  โพสวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

   อ่าน 378 ครั้ง

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการสนามสอบ NT ชั้น ป.๓

  นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้น ป.๓ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อกำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรีย  โพสวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

   อ่าน 373 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 144 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย