LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • "นายางวิทยา" โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓

  สพป.ลำปาง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนายางวิทยา ที่ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึก  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 289 ครั้ง

 • มสด.ศูนย์ลำปางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ ดร.ขวัญนภา สุขคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

  อาจารย์นพพร  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 697 ครั้ง

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนวัยเสี่ยง

  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ จัดโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษาและเพื่อให้นักเรียนวัยเสี่ยงมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต เรียนรู้พฤติกรร  โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2557

   อ่าน 185 ครั้ง

 • รร.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง จัดกิจกรรม “วันอาเซียน”

  เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันอาเซียน”

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จัดกิจกร  โพสวันที่ 6 สิงหาคม 2557

   อ่าน 175 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะและจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์ฯกว่า 350,000 บาท

  กองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท แก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนภายในจังหวัดลำปาง ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเ  โพสวันที่ 30 กรกฏาคม 2557

   อ่าน 195 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 142 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย