LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวการศึกษา

 • โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓

  สพป.ลำปาง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนายางวิทยา ที่ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึก  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 344 ครั้ง

 • มสด.ศูนย์ลำปางจัดกิจกรรม “เส้นทางสู่ความเป็นครู”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางได้จัดโครงการเสริมเติมเต็มความเป็นครูมืออาชีพภายใต้กิจกรรม “เส้นทางสู่ความเป็นครู” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นผู้กล่าวเปิดพิธีและแนะแนวทางในการศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาป  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 437 ครั้ง

 • "นายางวิทยา" โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓

  สพป.ลำปาง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนายางวิทยา ที่ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึก  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 372 ครั้ง

 • มสด.ศูนย์ลำปางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ ดร.ขวัญนภา สุขคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

  อาจารย์นพพร  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 850 ครั้ง

 • สพป.ลำปาง เขต ๒ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนวัยเสี่ยง

  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ จัดโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษาและเพื่อให้นักเรียนวัยเสี่ยงมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต เรียนรู้พฤติกรร  โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2557

   อ่าน 262 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 144 รายการ : : รวมทั้งหมด : 29 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย