LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวท่องเที่ยว

 • จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมท

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง นำโดย นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้  โพสวันที่ 18 กันยายน 2556

   อ่าน 288 ครั้ง

 • จัดงาน“สิงหาพาแม่เที่ยวทั่วไทย”ภายใต้โครงการพาแม่เที่ยว วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพะเยา

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง นำโดย นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดโครงการ สิงหาพาแม่เที่ยวทั่วไทย ภายใต้โครงการพาแม่เที่ยว มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรแ  โพสวันที่ 18 กันยายน 2556

   อ่าน 267 ครั้ง

 • พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

  พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2556 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ให้แก่เยาวชนได้มีส่วนการพัฒนาด้านการท่องเที่  โพสวันที่ 29 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 332 ครั้ง

 • เที่ยวเมืองไทยปี ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด “หลงรักประเทศไทย และไทยเป็นศูนย์กลางตลาดการท่องเที่ยว"

  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมด้วย นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเ  โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2556

   อ่าน 366 ครั้ง

 • โครงการ "อิ่มบุญ อุ่นใจ ไป 3 เวียง"

  นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจไป 3 เวียง ร่วมกับ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แล  โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2556

   อ่าน 346 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 45 รายการ : : รวมทั้งหมด : 9 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย