LAMPANGSPOTTIME

 

    ข่าวท่องเที่ยว

  • เที่ยวบ้านแม่กําปอง สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

    อยู่ในตำบลห้วยแก้ว ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านคือหมู่ที่1 บ้านป๊อก หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลน หมู่ที่ 3 บ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง หมู่ที่ 7 บ้านปาง    โพสวันที่ 18 เมษายน 2556

     อ่าน 652 ครั้ง


  • พบทั้งหมด 46 รายการ : : รวมทั้งหมด : 10 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]