LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 6

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ขอเชิญชม นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซปต์ “ริเริ่ม สร้างสรรค์” งานแสดงผลงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  โพสวันที่ 13 มีนาคม 2557

   อ่าน 274 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ ร่วมชี้แจงข้อซักถาม ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตำบลนาสัก

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นายโอภาส จริยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำน  โพสวันที่ 12 มีนาคม 2557

   อ่าน 328 ครั้ง

 • 2 โรงเรียนใน อ.แม่เมาะ ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้ เพื่อโลกยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.เมือง จ.ลำปาง นายพัฒนะ ไชยมงคล หัวหน้ากองแผนงานและประเมินผลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนบ้  โพสวันที่ 11 มีนาคม 2557

   อ่าน 382 ครั้ง

 • เติมเต็มศักยภาพผู้นำชุมชน กฟผ.แม่เมาะ จับมือสมาคมพัฒนาแม่เมาะ จัดดูงานระยอง

  เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมกับ สมาคมพัฒนา แม่เมาะ องค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและส่วนราชการในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษา  โพสวันที่ 11 มีนาคม 2557

   อ่าน 376 ครั้ง

 • โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ทางรอดพลังงานไทย ?

  นับถอยหลังไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศไว้เพื่อให้ทางราชการเป็นผู้ดำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากรของชาติไว้เพื่อใช้ปร  โพสวันที่ 11 มีนาคม 2557

   อ่าน 310 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 619 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย