LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านโชว์ผลงานพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต ครั้งที่ ๑๔

  กฟผ.แม่เมาะ จัดแสดงผลงานจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ ๑๔ คัดเลือกผลงานดีเด่นสู่เส้นทางแข่งขันระดับประเทศ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒  โพสวันที่ 19 มีนาคม 2557

   อ่าน 475 ครั้ง

 • อบจ.ลำปาง จัดงาน

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล หั  โพสวันที่ 18 มีนาคม 2557

   อ่าน 432 ครั้ง

 • เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย ประจำปี 2557

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มี.ค.2557 ที่ผ่านมา "นายพิษณุพล ประสาน" ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) โ  โพสวันที่ 16 มีนาคม 2557

   อ่าน 505 ครั้ง

 • นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 6

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ขอเชิญชม นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซปต์ “ริเริ่ม สร้างสรรค์” งานแสดงผลงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  โพสวันที่ 13 มีนาคม 2557

   อ่าน 258 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ ร่วมชี้แจงข้อซักถาม ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตำบลนาสัก

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นายโอภาส จริยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำน  โพสวันที่ 12 มีนาคม 2557

   อ่าน 309 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 617 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย