LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • จังหวัดลำปางร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดงาน

  เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2557 จังหวัดลำปางทุกภาคส่วน หลายพันคน ร่วมกิจกรรม รวมพล "คนลำปางฮักกั๋น แต้หนา" ที่บริเวณข่วงนครลำปาง โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำมวลชนคนลำปางกล่าวถวายราชสดุดี พระบ  โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2557

   อ่าน 338 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เยี่ยมผู้สูงวัย

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ออกเยี่ยม ผู้สูงวัยที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 7  โพสวันที่ 19 มิถุนายน 2557

   อ่าน 246 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์นครอบรมจัดสวัสดิการผู้สูงวัย

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการแก่กลุ่มผู้สูงวัย ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงวัยในเขตเท  โพสวันที่ 17 มิถุนายน 2557

   อ่าน 244 ครั้ง

 • ขนส่งลำปางจับมือราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงารจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

  สำนักงานขนส่ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กับ 3 หลักสูตร ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เข้ารับการอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตข  โพสวันที่ 17 มิถุนายน 2557

   อ่าน 407 ครั้ง

 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา รับรางวัลผลงานวิจัยด้านครอบครัว ระดับดีเด่น‏

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา รับรางวัลผลงานวิจัยด้านครอบครัว ระดับดีเด่น เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมเพื่อกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรสูง  โพสวันที่ 17 มิถุนายน 2557

   อ่าน 326 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 619 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย