LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางออกรับบริจาคโลหิตที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ออกหน่วยบริการเพื่อรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะบริจาคโลหิตจำนวน 120  โพสวันที่ 26 มีนาคม 2557

   อ่าน 222 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน พี่ น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน พี่ น้องในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หวังสร้างคนในชุมชนเป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ภารกิจหลักแก่บุคคลภายนอก

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เ  โพสวันที่ 20 มีนาคม 2557

   อ่าน 330 ครั้ง

 • กฟผ. แม่เมาะ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาฝายห้วยแม่มานต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้วยแม่มาน หมู่บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้าศูนย์จิตอาสา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสากองบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ นำเครื  โพสวันที่ 20 มีนาคม 2557

   อ่าน 183 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านโชว์ผลงานพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต ครั้งที่ ๑๔

  กฟผ.แม่เมาะ จัดแสดงผลงานจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ ๑๔ คัดเลือกผลงานดีเด่นสู่เส้นทางแข่งขันระดับประเทศ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒  โพสวันที่ 19 มีนาคม 2557

   อ่าน 323 ครั้ง

 • อบจ.ลำปาง จัดงาน

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล หั  โพสวันที่ 18 มีนาคม 2557

   อ่าน 326 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 550 รายการ : : รวมทั้งหมด : 110 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] 77 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย