LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • แคมเปญ “KTC Trend Spotted at CentralPlaza/CentralFestival”

  กันตภณ ผานิตรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานการตลาดสาขา และบริหารลูกค้า ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2557

   อ่าน 351 ครั้ง

 • ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน

  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ออกให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

  นายกอบชัย บุญอรณะ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง แจ้งว่า เมื่อว  โพสวันที่ 27 สิงหาคม 2557

   อ่าน 444 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์ฯให้ความรู้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

  ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรปรอนิกส์ จากน้ำหมักชี  โพสวันที่ 26 สิงหาคม 2557

   อ่าน 368 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์ฯพบประชาชน ครั้งที่6

  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ออกให้บริการตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั  โพสวันที่ 26 สิงหาคม 2557

   อ่าน 324 ครั้ง

 • มสด.ศูนย์ลำปางจับมือเมืองเขลางค์นครจัดประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2557-59

  มสด.ศูนย์ลำปางร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปี พ.ศ. 2557-2559

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โครงการทบทวนแผนยุท  โพสวันที่ 26 สิงหาคม 2557

   อ่าน 334 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 619 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย