LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • ปภ.10 ลำปาง ให้ความรู้เด็กนักเรียนใส่ใจการป้องกันสาธารณภัย

  เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 ที่ผ่าน  โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2557

   อ่าน 283 ครั้ง

 • กฟผ.ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงคุณค่า ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2557

  กฟผ.แม่เมาะจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยระลึกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยพร้อม แสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  เมื่อวันที่ 14 สิงห  โพสวันที่ 20 สิงหาคม 2557

   อ่าน 309 ครั้ง

 • กฟผ.,มูลนิธิแสง-ไซ้กี, สมาคมพัฒนาแม่เมาะ สมทบทุนสร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” รร.บ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

  กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ สมทบทุนสร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อส่องสว่างอนาคตทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพั  โพสวันที่ 20 สิงหาคม 2557

   อ่าน 359 ครั้ง

 • สถาบันพระปกเกล้า ประเมิน ผลเทศบาลตำบลเกาะคา ขึ้นสู่ทัองถิ่นที่มี ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557

  เช้าวันที่ 15 สค. 2557ที่ผ่านมา คณะกรรมการ สถาบันพระปกเกล้าโดย "รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม" คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าด้  โพสวันที่ 16 สิงหาคม 2557

   อ่าน 242 ครั้ง

 • “วันสตรีไทย” ถือเป็นวันสำคัญ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน รวม  โพสวันที่ 15 สิงหาคม 2557

   อ่าน 447 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 607 รายการ : : รวมทั้งหมด : 122 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 75 [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย