LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • ชาวลำปางร่วมงานปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์ฯอย่างคับคั่ง

  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนร่วมสืบสานป๋าเวณีท้องถิ่นอย่างคับคั่ง

  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  โพสวันที่ 20 เมษายน 2557

   อ่าน 345 ครั้ง

 • โรงไฟฟ้าแม่เมาะลงนามข้อตกลง CSR-DIW 2014

  ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมผู้บริหารโรงไฟฟ้าและเขื่อน 23 แห่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลง CSR-DIW 2014 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่คู่สังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นกัลยาณมิตรและก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน  โพสวันที่ 11 เมษายน 2557

   อ่าน 287 ครั้ง

 • อำเภอแม่เมาะร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

  ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ภาคประชาชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ จัดกิจกรรมถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะพร้อมกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางสาย กฟผ.แม่เมาะ –  โพสวันที่ 11 เมษายน 2557

   อ่าน 411 ครั้ง

 • ทม.เขลางค์นคร" จัดเสวนาเรื่องสุขภาพผู้สูงวัย "

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เวทีให้ความรู้และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ”

  โพสวันที่ 10 เมษายน 2557

   อ่าน 215 ครั้ง

 • ทม.เขลางค์นคร บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ช่อง 11

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ของทาง  โพสวันที่ 10 เมษายน 2557

   อ่าน 211 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 545 รายการ : : รวมทั้งหมด : 109 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย