LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • เทศบาลนครลำปาง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

  สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม ได้ร่วมกันจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557 โดย เยาวชนที่เข้าร่วมประกวดดนตรี และ ชมมินิคอนเสิร์ต ศิลปินวง SL MUSIC กลุ่มศิลปินผู้ชนะการประกวดในรายการ THAILAND GOT TALENT ณ บริเวณข่วงนคร เท  โพสวันที่ 25 กันยายน 2557

   อ่าน 327 ครั้ง

 • สภากาแฟสามัคคีปรองดองที่ กฟผ.แม่เมาะ

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรีอุกฤกษ์ อากาศวิภาต ผู้  โพสวันที่ 24 กันยายน 2557

   อ่าน 258 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสัมมนา ระดมความคิดเห็น ทิศทางพลังงานไทย

  ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ทิศทางพลังงานไทย จัดโดยกระทรวงพลังงาน พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เชื่อมั่นเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยยกโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นตัวอย่า  โพสวันที่ 24 กันยายน 2557

   อ่าน 348 ครั้ง

 • สวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีท้องถิ่น จังหวัดลำพูน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและ  โพสวันที่ 23 กันยายน 2557

   อ่าน 341 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

  ประชุมผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งท  โพสวันที่ 23 กันยายน 2557

   อ่าน 243 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 617 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย