LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • เทศบาลนครลำปาง พบผู้สูงอายุและผู้พิการ‏

  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ รายเก่า ประจำปี 2558 ในชุมชมเขตเทศบาลน  โพสวันที่ 15 ตุลาคม 2557

   อ่าน 293 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปางเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมืองลำปาง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤ  โพสวันที่ 15 ตุลาคม 2557

   อ่าน 342 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

  เทศบาลนครลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

  เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประ  โพสวันที่ 15 ตุลาคม 2557

   อ่าน 216 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปางร่วมสืบสานประเพณี "ต่างข้าวซอมต่อ" ข้าวมธุปายาส ณ วัดศรีชุม

  เทศบาลนครลำปางร่วมสืบสานประเพณี "ต่างข้าวซอมต่อ" ข้าวมธุปายาส ณ วัดศรีชุม

  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีกรรม "ต่างข้าวซอมต่อ" (ถวายข้าวมธุปายาส) ประเพณีโบราณ ณ วัดศรีชุม โดยกลุ่มผู้สูงอายุและอสม.  โพสวันที่ 15 ตุลาคม 2557

   อ่าน 308 ครั้ง

 • สื่อมวลชนภาคเหนือตอนล่างเข้าเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

  สื่อมวลชนภาคเหนือตอนล่างเข้าเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ  โพสวันที่ 15 ตุลาคม 2557

   อ่าน 221 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 617 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย