LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • เทศบาลเมืองเขลางค์นคร‏ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบ้านไร่ข่วงเปา ต.ปงแ  โพสวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 326 ครั้ง

 • "สายฝน โนปิง" สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยื่นใบลาออก

  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ แพะดอนตัน โดยมี จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศ  โพสวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 540 ครั้ง

 • กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติดตำบลสบป้าด ปี 3

  เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารทำการงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดค่าย “โครงการพัฒนาครอบคร  โพสวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 376 ครั้ง

 • ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนธนวรรณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร‏

  ประธานคนใหม่ชุมชนธนวรรณ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 56 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมแสดงความยินดี กับประธานชุมชนธนวรรณคนใหม่แทนคนเก่าที่ครบวาระ ณ ศาลาเอนกปร  โพสวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 398 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์จัดเวทีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลำปาง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมเวทีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ 11 ชุมชนนำร่อง ที่เข้าร่วมโครงการ LA 21  โพสวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

   อ่าน 524 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 619 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย