LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการบรรยา  โพสวันที่ 10 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 474 ครั้ง

 • แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  สโมสรไลออนส์ลำปาง จัด “การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 19” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  สโมสรไลออนส์ลำปาง จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ภาคเหนือ 3 จังหวัด)  โพสวันที่ 9 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 1099 ครั้ง

 • ศาลแขวงลำปาง ไกล่เกลี่ยเงินกู้ยืม กยศ.

  ศาลแขวงลำปาง กำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์คดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 เพื่อให้จำเลยได้มีโอกาสเจรจาไกล่เกลี่ยกับกองทุนฯ ในการผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน

  นายมาโนช รัตนนาคะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง กล่าวว่าด  โพสวันที่ 9 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 418 ครั้ง

 • ทม.เขลางค์นคร ซักซ้อมความเข้าใจ

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลพระบาทและตำบลกล้วย  โพสวันที่ 9 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 406 ครั้ง

 • ทม.เขลางค์ฯ ร่วมพิธีวันคล้ายอสัญกรรม

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครร่วมพิธีวาง พวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และวันสถาปนา  โพสวันที่ 6 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 351 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 617 รายการ : : รวมทั้งหมด : 124 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย