LAMPANGSPOTTIME

 

  ข่าวสังคม

 • อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิตข้า  โพสวันที่ 11 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 297 ครั้ง

 • อบต.ทุ่งฝาย สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2556 คณะผู้บริหาร สมาิชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2556 เพื่อให้บุคลากรได  โพสวันที่ 11 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 293 ครั้ง

 • เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศผลการเลือกตั้งประธานชุมชน

  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศผลการเลือกตั้งประธานชุมชนที่ครบวาระ

  ตามที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชนที่ครบวาระ คือ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ 2 ตำบลกล้วยแพะ เมื่อวัน  โพสวันที่ 11 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 495 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปาง ปลื้มประชาชนมีสำนึกรักษ์แม่น้ำวัง

  เทศบาลนครลำปาง ปลื้มประชาชนมีสำนึกรักษ์แม่น้ำวังมากขึ้น ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง ระยะแรก ถือได้ว่า สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จในระดับหนึ่ง คือ แม่น้ำวังมีความส  โพสวันที่ 10 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 465 ครั้ง

 • เทศบาลนครลำปางมอบรางวัลชื่นชมคนขยันพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวัง

  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง มอบรางวัลคนขยันให้กับฒิฬ นางอินทมาศ สมพงษ์ฒ2ิฬ รองป  โพสวันที่ 10 กรกฏาคม 2556

   อ่าน 300 ครั้ง


 • พบทั้งหมด 579 รายการ : : รวมทั้งหมด : 116 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย