LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่