LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร‏ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น


ภาพประกอบข่าว

เมื่อเร็วๆนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบ้านไร่ข่วงเปา ต.ปงแสนทอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนอีกทั้งยังมีการมอบเงินสมทบการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีเป็นจำนวน 20,000 บาท