LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ จับมือจางเหนือพัฒนา สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ คืนน้ำสู่ลำห้วยชุมชน


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ หมู่บ้านจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านจางเหนือพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรขนาดใหญ่ 10 เมตร จำนวน 1 ฝาย ในโครงการฝายเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าและแผ่นดิน โดยในปี 2559 กฟผ.แม่เมาะ ตั้งเป้าหมายสร้างฝายจำนวน 89 ฝาย ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 80 ฝายแล้ว