LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามร.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ถ่ายทำสารคดีอาหารพื้นบ้าน


ภาพประกอบข่าว

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ทำการถ่ายทำ สารคดีอาหารพื้นบ้าน ณ โรงเรียนชีวิต ต.นิคมพัฒนา จ.ลำปาง โดยมีอาจารย์วาจิส กันทะวัง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากร และถ่ายทำรายการตั้งแต่ วันที่ 13 พ.ค. 2556 – 31 พ.ค. 2556 ในตอนต่าง ๆ คือ หน่อไม้หุ้นไฟ ดอกก้าน แมงมัน แมงกอม ผักแซว และอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจใน จ. ลำปาง