LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาลำปาง เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 “นครลำปางเกมส์”


ภาพประกอบข่าว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 “นครลำปางเกมส์” ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นครลำปางเกมส์” ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะนำ ม้า มาเป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้ โดยใช้ชื่อว่า “น้องม่วนแต้หนา” และใช้คำขวัญในการแข่งขันครั้งนี้ว่า “เกมส์แห่งความสนุกสนาน และมิตรภาพชนเผ่า” ตามสโลแกนของจังหวัดลำปาง ที่ว่า “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสนามใกล้เคียง เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฯ

มีจำนวน 20 จังหวัด เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , น่าน , แพร่ , แม่ฮ่องสอน , ลำพูน , พะเยา , พิษณุโลก , ตาก , ประจวบคีรีขันธ์ , อุทัยธานี , สุโขทัย , เพชรบุรี , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , กำแพงเพชร , กาญจนบุรี , เพชรบูรณ์ , เลย และลำปาง ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา 14 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่ากระเหรี่ยง , แม้วหรือม้ง , มูเซอ , อีก้อ , เย้าหรือเมี่ยน , ลีซอ , ลัวะ , ถิ่น , ขมุ , มลาบรี , ปะหล่อง , ตองซู , จีนฮ่อ และไทยใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีความพร้อมในทุกๆด้านที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยสถานที่ที่ใช้แข่งขันส่วนใหญ่ จะใช้บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเป็นสนามหลัก นอกจากนี้ จังหวัดลำปาง ได้เปิดตัวเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด (ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา) เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนาที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพฯ และมีความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 “นครลำปางเกมส์” และขอเชิญทุกท่านได้มาเยือนจังหวัดลำปาง 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด จะได้รับแต่มิตรภาพ ความสุข ตามสโลแกนของจังหวัด “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”