LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวท่องเที่ยวเทศบาลนคร เชิญเที่ยวงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่อาเซียน 24- 26 พ.ย.58 นี้


ภาพประกอบข่าว

เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสืบสานงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่อาเซียน 24-26 พฤศจิกายน 2558 แห่งเดียวในประเทศไทย กลางลำน้ำแม่น้ำวัง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 “เปิดประตูสู่อาเซียน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด : ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่อาเซียน ดร.กิตติภูมิฯ กล่าวว่า สำหรับ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน มีดังนี้ ในค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ชมการประกวด "ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ" ณ บริเวณเวทีหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่อาเซียน ในค่ำคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ชมการประกวดสะเปาลอยน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ให้จัดส่งสะเปาลอยน้ำเข้าร่วมแข่งขัน และชมการแสดงนาฏศิลป์ชุด เปิดประตูสู่อาเซียน ของเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง กว่า ๕00 ชีวิต ณ บริเวณเวทีริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย และกลางลำน้ำแม่น้ำวัง และที่พิเศษสุดในครั้งนี้คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้สนับสนุนให้ทีมงานของ Nation Chanel มาถ่ายทอดสดตลอดงาน และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปทั่วโลกประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่อาเซียน ในค่ำคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ชมการประกวดสะเปารถใหญ่ จากสามแยกเก้าจาวบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม มายังข่วงนคร และเคลื่อนขบวนไปจนถึง วัดบุญวาทย์วิหาร/โรงเรียนเทศบาล 3 (ข้างศาลากลางหลังเดิม/พิพิธภัณฑ์ลำปาง) ทั้งนี้ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา จะมีการนิทรรศการของดีนครลำปาง การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีสากลผสมผสานดนตรีพื้นเมือง และการประดับตกแต่งโคมล้านนาอย่างสวยงามตระการตาตลอดงานทั้ง 3 วัน จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ห้างร้าน สถาบันการศึกษาทุกภาคส่วนร่วมสืบสานงานประเพณี"ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2558 ด้วยการตกแต่งประดับโคมล้านนา และซุ้มประตูป่า เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยว ที่มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นไอทางวัฒนธรรมลำปางบ้านเราให้มากที่สุด.