LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาเซปัคตะกร้อ นานาชาติ ครั้งแรกใน จ.ลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันพุธที่ 22 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา “นายนพชัย วุฒิกมลชัย” อุปนายก สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อนานาชาติ EGAT – TIRATHAI INVITATION SEPAKTAKRAW CHAMPIONSHIP 2013 ระหว่างวันที่ 2 – 6 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุม เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม อาทิ เช่น ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหม้อแปลงถิรไทย จำกัด (มหาชน) นายนิพนธิ์ สิริอาภรณ์ธรรม (อดีตผู้จัดการทีมตะกร้อทีมชาติไทยหลานสมัย) ผู้ประสานงานและดำเนินงานในการจัดการแข่งขัน ซึ่งกำหนดใช้อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง เป็นสนามแข่งขัน โดยงบประมาณในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 ล้านบาท บริษัท หม้อแปลงถิรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ล้านบาท และ เทศบาลนครลำปางให้การสนับสนุนในส่วนของอาคารสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันทั้ง ประเภทชาย และหญิง ซึ่งมีทีมตะกร้อจากต่างชาติที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้วหลายประเทศ อาทิ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และไทย เป็นต้น