LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาผู้ว่าฯลำปาง ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมพร้อมงานเดิน-วิ่งฯ ปี 56


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งฯ 12 ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเดิน-วิ่งฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการนำตัวอย่างเสื้อที่ระลึกของงานเดิน-วิ่งฯ ซึ่งออกแบบให้มีลายเส้นที่สวยงาม ตัดเย็บจากผ้าเนื้อดี สวมใส่ได้ทุกวัย มาโชว์ในห้องประชุม โดยเสื้อคอโปโลจำหน่ายตัวละ 180 บาท และเสื้อยืดคอกลมตัวละ 100 บาท สำหรับรายได้จากการขายเสื้อ หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกับรายได้ส่วนอื่นในการจัดงานเดิน-วิ่งฯ เพื่อมอบให้กับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดลำปางต่อไป การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง, จังหวัดลำปาง และ อำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเผยแพร่กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป