LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางจัด


ภาพประกอบข่าว

เมื่อเย็นวันที่ 23 ก.ค. 2558 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง โดย “นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร” นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัด “งานชื่นชมยินดี ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ซาวสี่คนดี ศรีลำปาง” โดยมี “นายธานินทร์ สุภาแสน” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณนักกีฬาแก่นักกีฬาซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดลำปาง ที่ได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดลำปาง และประเทศไทยในนามนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ที่ผ่านมาซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาที่เป็นลูกหลานของประชาชนชาวจังหวัดลำปางสามารถคว้ารางวัลเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งที่ 28 นี้ จำนวน 19 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

ในครั้งนี้ สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ในนามทีมชาติไทย ซึ่งเป็นชาวจังหวัดลำปาง จำนวน 24 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง ได้รับสร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาทพร้อมพระเลี่ยมทอง หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นปี 28 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 12 คน

นักกีฬาที่ได้รับเหรียญเงิน ได้รับสร้อยคอทองคำ หนัก 6 สลึงพร้อมพระเลี่ยมทอง หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นปี 28 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 คน

นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองแดง พระเลี่ยมทอง หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นปี 28 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 คน

นักกีฬาที่เข้าร่วมแต่ไม่ได้รับเหรียญจากการแข่งขัน ได้รับพระเลี่ยมทอง หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นปี 28 พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 7 คน

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5–16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำปาง และเหรียญรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

1. นางสาววรพร บุญยู่ฮง ชนิดกีฬาเรือพาย (2 ทอง 1 เงิน)

2. นายเอกพงษ์ อุ่นใจ ชนิดกีฬาเรือพาย (1 ทอง 1 เงิน)

3. พันจ่าโทวิทยา ทำว่อง ชนิดกีฬายิงธนู (1 ทอง)

4. นางสาวนฤมล จันทร์สุข ชนิดกีฬายิงธนู (1 เงิน)

5. นางสาวสุนันทา มัจฉาชีพ ชนิดกีฬายิงปืน (1 ทอง)

6. นางสาวรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง ชนิดกีฬายิงปืน (1 ทอง)

7. นายอัฐพล เอื้ออารี ชนิดกีฬายิงปืน (1 ทอง)

8. นายเทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ ชนิดกีฬายิงปืน (1 ทอง)

9. นายศุภกฤษ์ วิจารณ์ ชนิดกีฬายิงปืน (2 ทอง)

10. จ่าสิบเอกธนาวุฒิ ธรรมไหว ชนิดกีฬายิงปืน (2 ทอง)

11. นางสาวนันทนา คำวงศ์ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนิส (1 ทอง 1 ทองแดง)

12. นายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ชนิดกีฬาเรือยาวประเพณี(ชาย) (1 ทอง)

13. นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง ชนิดกีฬาเรือยาวประเพณี(หญิง) (3 ทอง 1 เงิน)

14. นายฉัตรกมล มณีจักร ชนิดกีฬาเรือคายัก(ชาย) (1 ทอง 2 ทองแดง

) 15.นางสาวณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์ ชนิดกีฬายิงปืน (1 ทอง)

16. นายสกนธ์ สมหวัง ชนิดกีฬาเรือกรรเชียง(ชาย) (1 เงิน)

17. นางสาวรจนา รักเหล่า ชนิดกีฬาเรือกรรเชียง(หญิง) (1 เงิน)

18. นางสาวสุกัญญา บัวเย็น ชนิดกีฬายิงธนู (ไม่ได้รับเหรียญ)

19. นางสาววราพร พุฒดี ชนิดกีฬายิงธนู (ไม่ได้รับเหรียญ)

20. นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์ ชนิดกีฬายิงธนู (ไม่ได้รับเหรียญ)

21. นางสาวณัฐกาญจน์ จันทิมา ชนิดกีฬายิงธนู (ไม่ได้รับเหรียญ)

22. นายธนภูมิ เครือคำขาว ชนิดกีฬาว่ายน้ำ (ไม่ได้เหรียญ)

23. สิบเอกคมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ ชนิดกีฬายิงธนู (ไม่ได้เหรียญ)

24. นายนิติภูมิ ชาตะโชติ ชนิดกีฬายิงธนู (ไม่ได้เหรียญ)

”วิเชียร เอื้อเฟื้อ” รายงาน