LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบข่าว

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายชินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ณ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558.