LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมมธ. ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558


ภาพประกอบข่าว

กองบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานในสำนักงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด นำการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง และ ได้รับเกียรติจาก นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ สถาปนิกกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (TREES) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งในครั้งนี้ มีบุคลากรกองบริหารศูนย์ลำปาง จำนวน 60 คน ร่วมการสัมมนา