LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาสพม.35 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


ภาพประกอบข่าว

นายสิทธิชัย ผอ.สพม.เขต ๓๕ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ จังหวัดลำปางจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยในช่วงเช้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ ๘๗ รูป เวลา ๐๘.๐๐ น. ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมครั้งนี้ มีข้าราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรเอกชน เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน