LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาระเบิดศึก 7 คนหญ้าเทียม


ภาพประกอบข่าว

บมจ.ไทยประกันชีวิต โดย ผู้จัดการภาคอาวุโส "นางพัณณ์ชิตา บันลือพิศาลกุล" และผู้บริหารศูนย์การขาย "นายเดชาโชติ จินะวงค์ "ผุดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ "ไทยประกัน คัพ ประจำปี 2557" ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมซอคเกอร์มาเนีย (ข้างวัดกู่คำ) โดยมี "นายธวัชชัย ปินตาสี" กำนันตำบลต้นธงชัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.2557 ที่ผ่านมา

ซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดให้มีการแข่งขันคู่ VIP เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่าง "ทีมสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง" พบกับ "ทีมกระทิงดำ มทบ.32" การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้กำหนดให้มีการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. และจะไปชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่ 7 ธ.ค.2557

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1 เพื่อสงเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรแสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

1.2 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานหรือองค์กรแต่ล่ะหน่วยงานหรือองค์กร ให้มีความรักสามัคคีและมิตรไมตรีที่ดีระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร

1.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท ประกันชีวิตของคนไทยที่ดูแลคนไทยมายาวนาน เข้าสู่ปี ที่ 73 ให้หน่วยงานและองค์กร ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในด้านการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง และพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องด้านการประกันชีวิต

1.4 เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับที่สูงขึ้น