LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมบ.ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) นำชุมชนโดยรอบดูงาน CSR กฟผ.แม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดบ้านต้อนรับชุมชนโดยรอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี (ในเครือ SCG) ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี, สมาชิก อบต.บ่อทอง, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนตำบลบ่อทองและตำบลย่านรี จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 200 คน เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ ในวันที่ 7, 13, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2557 รวม 4 รุ่น โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี" นายเดชณรงค์ สุริยะ" หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ และการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ หลังจากฟังการบรรยายแล้วคณะฯได้เข้าชมบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯทุ่งบัวตองเหมืองแม่เมาะ

นายยงยุทธ สุภาเนตร หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ ครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่าถ่านหินที่เราใช้อยู่เป็นพลังงานไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ชุมชนยังไม่มีความเข้าใจและยังมีความวิตกกังวลอยู่ ซึ่งโรงงานผลิตกระดาษของ บ.ไทยเคนเปเปอร์ ใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตเกือบร้อยเปอร์เซ็น ชุมชนที่เสพข่าวสารทางสื่อต่างๆว่าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานถ่านหินเป็นเรื่องน่ากลัวอยู่แล้ว ในวันนี้จึงพาชุมชนมาทำความเข้าใจและให้เห็นข้อเท็จจริงว่าที่แม่เมาะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คิด มาร่วมทำความกระจ่างพร้อมกัน อยากให้รู้ว่าถ่านหินเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวขึ้นอยู่กับวิธีการนำไปใช้มากกว่า หากมีกระบวนการจัดการที่ดีถ่านหินจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก”