LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาประชารัฐธรรมคุณจัดมวยนัดยิ่งใหญ่และทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล


ภาพประกอบข่าว

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาประชารัฐทศวรรษ 51 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นายนิพนธ์ จันทร์จร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ภาคีเครือข่าย คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,สมาคมผู้ปกครอง-ครู ,สมาคมศิษย์เก่าและฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาประชารัฐทศวรรษ 51 ปี มีกิจกรรมการระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์เป็น “ศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนอำเภองาวและศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยค่ายมวยเพชรประชารัฐ” จึงได้จัดมวยการกุศล “ศึกดาวรุ่งเมืองรถม้า รวมน้ำใจประชารัฐทศวรรษ 51 ปี” จำนวน 12 คู่ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป และจัดกองผ้าป่าการศึกษามหากุศล 999 กอง กองละ 999 บาท ทอดถวาย ณ อาคารวิฑิตตานุสรณ์ เวลา 15.00 น.

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศล เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศลและรับจำหน่ายบัตรชมมวยการกุศลของโรงเรียนในครั้งนี้ และขอขอบคุณบุคคล หน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง