LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬายิงธนู สพล.ลำปาง สร้างชื่อในรายการชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557


ภาพประกอบข่าว

นักกีฬายิงธนูศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก ภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

1. ชนะเลิศ ทีมหญิงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าระยะ 18 เมตร(Recurve Bow)

1.นางสาววราพร พุฒดี คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สถาบัน การพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง

2. นางสาวสุกัญญา บัวเย็น คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 สถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง

3. นางสาวภานุมาศ สุขดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง

2. ชนะเลิศ บุคคลชาย ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาระยะ 18 เมตร (Compound Bow)

นายจตุเทพว์ หมื่นโฮ้ง คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตล าปาง

3. รองชนะเลิศ บุคคลหญิงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ระยะ 70 เมตร (Recurve Bow)

นางสาววราพร พุฒดี คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตล าปาง