LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา "นายางวิทยา" โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓


สพป.ลำปาง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนายางวิทยา ที่ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี