LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาบุญวาทย์ ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่


ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานในงานสานสัมพันธ์ สถาบันบุญวาทย์ หรือปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน มีการแสดงต้อนรับจากรุ่นพี่ โดยกิจกรรมนี้เป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย