LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษารร.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง จัดกิจกรรม “วันอาเซียน”


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันอาเซียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทราบถึงวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมวิชาการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแข่งขันการตอบปัญหา กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ