LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาอบจ. ทุ่มงบ 3 ล้าน จัดฟุตบอลระบบลีกให้กับเยาวชนจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ทีผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง “นายบุญเรือง จิตตา” รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ 18 ปี ในระบบลีก (เหย้า-เยือน) “อบจ.ลำปางคัพ” ประจำปี 2557 โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมประชุม

“นายบุญเรืองฯ”ฒ2ฬ กล่าวว่า “ดร.สุนี สมมี” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนในจังหวัดลำปาง และต้องการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล๙งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และสืบเนื่องจาก อบจ.ลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง และสโมสรฟุตบอลลำปาง เอฟซี ได้จัดให้มีโครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ มาเป็นปีที่สองแล้วนั้น เพื่อเป็นนการส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง จึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อให้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน อายุ 18 ปี ในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญทุกอำเภอส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันอำเภอละ 1 ทีม ส่วนในอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมากจึงให้สิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมได้จำนวน 2 ทีม โดยทุกๆทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการทำทีมได้ดังนั้นจึงต้องจ่ายเป็นเงินรางวัล) ซึ่งเงินรางวัลดังกล่าวทุกทีมจะได้รับหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว และทีมแชมป์ในรายการนี้จะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลเพิ่มอีก 30,000 บาท รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 20,000 บาท นอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันของแต่ละทีม อาทิเช่น การจัดเตรียมสนาม อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

“นายนพรัตน์ สงทุ่ง” คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิค ได้กล่าวว่า การแข่งขันในระบบลีกในครั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาในเรื่องของการเดินทางไปแข่งขันของแต่ละอำเภอ จึงแบ่งทีมออกเป็น 2 โซน ดังนี้

โซนเหนือ ประกอบด้วย

1.อำเภอวังเหนือ

2.อำเภอแจ้ห่ม

3.อำเภอเมืองปาน

4.อำเภองาว

5.อำเภอแม่เมาะ

6.อำเภอห้างฉัตร

7.อำเภอเมือง 1

โซนใต้ ประกอบด้วย

1.อำเภอแม่พริก

2.อำเภอเถิน

3.อำเภอสบปราบ

4.อำเภอเสริมงาม

5.อำเภอเกาะคา

6.อำเภอแม่ทะ

7.อำเภอเมือง 2

โดยเอาแชมป์ของทั้ง 2 โซน มาแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ในรายการนี้ ทีมที่ได้อันดับ 1-3 ของทั้ง 2 โซน จำนวน 6 ทีมเลื่อนขึ้นไปอยู่ใน ดิวิชั่น 1 โดยอัตโนมัติ และเอาอันดับที่ 4 ของทั้ง 2 โซนมาเพลย์ออฟหาทีมชนะเข้าไปเล่นดิวิชั่น 1 อีก 1 ทีม รวมเป็น 7 ทีม ซึ่งในการแข่งขันในครั้งต่อไปก็จะมี 2 ดิวิชั่น ส่วนจำนวนทีมในการเลื่อนหรือตกชั้นทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

“นายมงคล ขัดผาบ” ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง ในฐานะเจ้าของโครงการ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจัดให้มีการแข่งขันแล้ว เราก็ยังต้องการพัฒนาผู้ตัดสินรวมทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้กับทุกอำเภออีกด้วย โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลโดยให้แต่ละอำเภอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมอำเภอละ 4 คน

“นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ” คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวเสริมว่า ตามเจตนารมณ์ของโครงการนี้ ต้องการที่จะพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในทุกๆอำเภอให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งถ้ามองจากสถานการณ์ในปัจจุบันเยาวชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองหรือในตัวจังหวัดมักจะได้รับโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝน หรือ การแข่งขันมากกว่าน้องๆเยาวชนที่อยู่ในต่างอำเภอ และที่สำคัญต้องการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักและความผูกพันเกิดความรู้สึกสำนึกรักในถิ่นเกิดของตนเอง จึงได้กำหนดให้นักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในรายนี้จะต้องเล่นตามภูมิลำเนาเท่านั้น ซึ่งยังจะส่งผลถึงพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่จะเข้ามาชมและเชียร์บุตรหลานของตนเองอีกด้วย และเนื่องจากเงินรางวัลที่ทุกทีมจะได้รับทีมละ 50,000 บาท นั้นซึ่ง “ดร.สุนี สมมี” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตั้งใจที่จะให้เป็นเงินที่นำไปใช้ในการทำทีม แต่ติดในข้อระเบียบการเบิกจ่ายไม่สามารจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการทำทีมได้นั้นจึงต้องจ่ายเป็นเงินรางวัล ดังนั้นทุกทีมทุกอำเภอสามารถที่จะระดมทุนขอรับการสนับสนุนจากห้างร้านต่างๆในแต่ละอำเภอ โดยการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดรอบสนามแข่งขันของแต่ละอำเภอได้อย่างเต็มที่ ซึ่งก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะหางบประมาณมาใช้จ่ายในการทำทีม

การแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันในระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาฯ อบจ.ลำปาง โทร.054237632