LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา กฟผ.แม่เมาะ แถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23


ภาพประกอบข่าว

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายจักรพงษ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยว่าการเหมืองแม่เมาะ , นายสมใจ วิลกอบ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ แถลงข่าว การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยจะมีการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 05.45 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง