LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเซ็นทรัล ลำปาง จัดฝึกอบรม “ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และวิธีการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว”


ภาพประกอบข่าว

นางสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง นำทีมผู้บริหารพนักงาน และเพื่อนพนักงานร้านค้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม “ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และวิธีการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว” เพื่อเตรียมความพร้อมและปฎิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ โคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

โดยได้รับความร่วม มือจากหลายภาคส่วน อาทิ TOPS Supermarket, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, officemate, Power Buy, ผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้า เข้าร่วมกว่า 300 คน บริเวณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา