LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาจังหวัดลำปาง เตรียมจัดแข่งขันจักรยาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานแข่งขันจักรยาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ สนาม ส.เขลางค์ ลำปาง