LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมือง แม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เมืองตามประเพณีแบบล้านนา