LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาเด็กอัสสัมชัญลำปางคว้ารางวัลว่ายน้ำ เชียงราย


เด็กชายนพสิทธิ์ สัตย์ธรรม(น้องเพลง) อายุ 8 ปี นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ชั้น ป.3/1ได้เข้าร่วมการแข่งขันDEP.Chiang Rai Swimming Open 11-12 พ.ค 56ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลคะแนนรวมบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 4 รุ่นอายุ8 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 100 ม,ท่าผีเสื้อ 50 ม,รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ท่าฟรีสไตล์ 50 ม,ท่าเตะขาฟรีสไตล์ 50 ม,ท่าผีเสื้อ 100 ม,รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ท่ากบ 50 ม,ท่ากบ 100 ม และ ท่ากรรเชียง 50 ม