LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬากฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกทักษะฟุตบอลเยาวชนลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดฝึกซ้อมสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และมอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนสโมสรฟุตบอลลำปาง เอฟซี ในการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคเหนือ ฤดูกาล 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 กันยายน 2557 โดยมี ดร.สุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

โครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลืตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ, สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ประจำจังหวัดลำปาง และสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าในการเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถในอนาคต ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ